http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

W imieniu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej zachęcamy przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje z Łódzkiego do udziału w konkursie o nagrodę Marszałka WŁ pod hasłem  ”Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie”.

Ta cykliczna inicjatywa wyróżnia podmioty, które podejmują działania szczególnie wartościowe dla rodzin z naszego regionu.

Warto dodać, że w tym roku konkurs został poszerzony o inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów, i ich rodzin, a także na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zgłoszenia w 2 kategoriach: „Przedsiębiorca/organizacja przyjazna rodzinie” i „Samorząd przyjazny rodzinie” przyjmowane będą do 22 marca 2019 r. Informacja o konkursie wraz z regulaminem znajdują się na stronie: www.rcpslodz.pl oraz www.bip.lodzkie.pl w zakładce konkursy.