http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Wszystkich przedstawicieli świata nauki prosimy o uwagę.

Jeśli wykonujesz na terenie kraju usługi badawcze i reprezentujesz:
- jednostki naukowe,
- przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego,
- akredytowane laboratoria,
- spółki celowe uczelni
- centra transferu technologii uczelni lub
- jesteś pracownikiem naukowo-badawczym
zapraszamy do współpracy przy kolejnym spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców z regionu łódzkiego.

Ideą tego wydarzenia jest możliwość prezentacji swojej oferty naukowej, z której potencjalnie skorzystać mogą przedstawiciele sektora MŚP zainteresowani trwającym konkursem „Bon na innowacje” (poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw w ramach RPO WŁ). Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest na zakup usługi badawczej przez MŚP u powyższych podmiotów.

Dostrzegając duży potencjał we współpracy na linii biznes - nauka zachęcamy Państwa do współtworzenia najbliższego spotkania, które planujemy na 25 marca w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.
Jeśli jesteście zainteresowani przedstawieniem swojej oferty zgłoszenia prosimy kierować na adres promocja@cop.lodzkie.pl w terminie do 8 marca br.

Szczegółowe informacje o trwającym konkursie znajdują się tutaj: