http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Zapraszamy przedstawicieli sektora MŚP 28 lutego br. na spotkanie w związku z nową odsłoną konkursu dla poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców planujących realizację projektów polegających na zakupie usługi badawczej, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorstwa oraz na wdrożeniu rezultatów tej usługi. Usługę można zakupić m.in. w jednostkach naukowych, centrach transferu technologii, akredytowanych laboratoriach, których szczegółowa lista znajduje się  w regulaminie konkursu.
Na zakup usługi można uzyskać max. 800 tys. zł dofinansowania, a z wdrożeniem usługi – 1,5 mln zł.

Więcej...