http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Wszystkich zainteresowanych konkursem na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, szczególnie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zapraszamy do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na spotkanie informacyjne. Nasi konsultanci wyjaśnią wszystkim zgromadzonym uczestnikom zasady na jakich można starać się o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Regionalnego, a przedstawiciele wydziału Monitoringu odpowiedzą na wszystkie pytania w kontekście wskaźników realizacji projektu.

Więcej