http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

W związku z licznymi pytaniami odnoszącymi się do problemu zamieszczania zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności informujemy iż, w trakcie podawania danych należy zwrócić uwagę na wprowadzanie prawidłowego numeru konkursu tj. RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18. W treści dokumentacji konkursowej pojawia się numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10-044/18, zawierający większą niż wymagana liczbą znaków. W związku z powyższym, przywołanie błędnego numeru konkursu uniemożliwia prawidłowe zapisanie i upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności.