http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Koniec stycznia br. przyniósł zmiany w harmonogramie ogłaszania konkursów w ramach RPO WŁ na 2019 rok.
Mocą uchwały Zarządu WŁ dodano kilka nowych naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym. Po raz pierwszy zorganizowany zostanie nabór wniosków dot. przygotowania terenów inwestycyjnych, w którym wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy z sektora MŚP (typ 2 projektów w poddziałaniu 2.1.1), a wszystkich zainteresowanych innowacjami w MŚP na pewno ucieszy fakt reedycji tego konkursu (poddziałanie 2.3.1).
Aktualny harmonogram ogłaszania konkursów dostępny jest tutaj

Zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji o naborach i zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.