http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Zapraszamy 1 lutego na spotkanie w związku z aktualnym konkursem na  profesjonalizację usług biznesowych. Ogłoszony konkurs skierowany jest do firm z sektora MŚP.
Szansę na wsparcie unijne mają projekty, obejmujące prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze świadczone na rzecz MŚP przez instytucje otoczenia biznesu (IOB), na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę.
Wnioski w II rundzie przyjmowane będą w terminie: 1-  28 lutego 2019 r.

Więcej...