http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Szanowni Beneficjenci !!!

Jak co roku przypominamy o obowiązku złożenia do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy „Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu”. Obowiązek ten dotyczy zarówno Beneficjentów perspektywy 2007-2013, którzy nadal znajdują się w okresie trwałości, jak i Beneficjentów aktualnie wdrażanej perspektywy 2014-2020. W stosunku do roku poprzedniego zmianie uległ wzór  „Oświadczenia …” z perspektywy 2014-2020, dzięki czemu łatwiej będzie Państwu wykazać wartości wskaźników dotyczących zatrudnienia. Poniżej aktualne wzory "Oświadczeń..", odpowiednio do każdej perspektywy. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pracownicy Wydziału Monitoringu i Sprawozdawczości są do Państwa dyspozycji.

Pani Elżbieta Kowalczyk 42 230 15 76
Pan Marcin Karbownik 42 230 15 75

Perspektywa 2007-2013: formularz „Oświadczenia …” znajdziecie Państwo tutaj
Perspektywa 2014-2020: NOWY formularz „Oświadczenia …” znajdziecie Państwo tutaj