http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat poddziałania 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, które odbędzie się w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 14 stycznia br.

W programie spotkania poruszone zostaną między innymi zagadnienia związane z przedmiotem oraz zasadami uzyskania dofinansowania w ramach aktualnego naboru na poddziałanie 1.2.2, w tym w zakresie różnic w sposobie oceny i zasad dofinansowania w porównaniu do naboru poprzedniego. Omówiona zostanie także tematyka planowania projektu, doboru wskaźników i zasad ich rozliczania, a także opisów kosztów w projekcie, kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do zasady konkurencyjności. 

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Więcej...