http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Uprzejmie informujemy, że Punkt konsultacyjny 31 grudnia br. przyjmuje wszystkich interesariuszy w godzinach 8.00-16.00.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.