http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Nie wiesz jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność w systemie teleinformatycznym SL 2014?
Zapraszamy na szkolenia eksperckie z obsługi aplikacji SL, poświęcone realizacji projektów dofinansowanych z EFRR. Szkolenie będzie miało formę warsztatową, uczestnicy będą pracować z laptopami (sprzęt zapewnia organizator). Program obejmować będzie pracę w systemie krok po kroku, rozliczanie projektów, kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków, najczęściej popełniane błędy.

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach do wyboru: 17 i 18 grudnia br.  

Więcej informacji tutaj