http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne na temat poddziałania 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, które odbędzie się w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 12 grudnia br.

Więcej informacji tutaj