http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


11 grudnia w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy odbędzie się spotkanie informacyjne z zakresu profesjonalizacji usług biznesowych w ramach poddziałania 2.1.2, gdzie dofinansowaniu będzie podlegać wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze, świadczonych MŚP przez IOB.

Więcej informacji tutaj