http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu oceny czystości patentowej, rozróżnienia znaku towarowego i znaku przemysłowego w praktyce, uzyskania i rejestracji patentów w Polsce i w Unii Europejskiej oraz innych zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej, zapraszamy na szkolenie 28 listopada 2018 r. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Więcej informacji tutaj