http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Rozpoczynamy dziś nowy konkurs dla poddziałania 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty dotyczące przeprowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu (typ projektu 1);

Przedsiębiorcy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie będą mieli do dyspozycji na wszystkie zakwalifikowane do dofinansowania projekty łączną kwotę ponad 21 mln zł.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 3 grudnia 2018 r., a kończy 31 stycznia 2019 r.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj: