http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Szkolenia z luki finansowej w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020".
Najbliższe szkolenia odbędą się w następujących terminach:

  • 7 listopada 2018 r. w godz. 8:30-16:30, sala konferencyjna na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,
  • 8 listopada 2018 r. w godz. 8:30-16:30, sala konferencyjna na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

W programie szkolenia między innymi:

  • wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020,
  • pomoc publiczna vs trwałość vs dochodowość – na co szczególnie zwracać uwagę?,
  • projekty generujące dochód w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  • luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej.

Więcej informacji można uzyskać tutaj: