http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Właśnie ogłosiliśmy nowy konkurs w ramach działania 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, do udziału w którym zapraszamy podmioty planujące realizację projektów wpisanych w Kontrakt Terytorialny dla Województwa Łódzkiego. Wyjaśniemy, że projekty te uzyskały zgodę ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego, wpisują się w specjalizacje regionalne i dotyczą inwestycji w strategiczną, publiczną infrastrukturę badawczą.

Więcej szczegółów na temat konkursu znajduje się tutaj: