http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Znamy już harmonogram naboru wniosków w ramach poszczególnych osi priorytetowych na kolejny rok. Sprawdź szczegóły już dziś.

Więcej informacji tutaj