http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Wnioskodawców, którzy podpisali z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy umowę o dofinansowanie projektu w ramach I osi RPO WŁ, serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie dotyczące prawidłowej realizacji projektów badawczych.

Podczas spotkania dowiecie się jakie obowiązki wynikają z podpisanej umowy, poznacie zasady poprawnego wypełniania wniosku o płatność oraz wytyczne w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Więcej informacji tutaj