http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


17 października br., zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące trwającego konkursu w ramach poddziałania 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Spotkanie odbędzie się z udziałem pracowników z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz eksperta zewnętrznego, który przedstawi uczestnikom spotkania zasady sporządzania analizy finansowo-ekonomicznej

Więcej informacji tutaj