http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Prezentujemy zmiany do kryteriów wyboru projektów dla I osi priorytetowej RPO WŁ przyjęte przez Komitet Monitorujący na posiedzeniu w dniu 20 września br.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z konsultantami z punktu informacyjnego Centrum Obsługi Przedsiębiorcy info@cop.lodzkie.pl

Materiał do pobrania tutaj