http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Zapraszamy na spotkanie 11 października br., dotyczące nowego konkursu w ramach poddziałania 1.2.2, skierowanego do przedsiębiorstw i konsorcjów, które prowadzą prace rozwojowe w obszarze zdrowia, w szczególności aktywnego i zdrowego procesu starzenia się obywateli.

Spotkanie odbędzie się z udziałem ekspertów zewnętrznych, którzy poprowadzą wykłady z zakresu Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. „Łódzkie w dobrym zdrowiu” oraz z analizy ekonomiczno-finansowej.

Więcej informacji tutaj: