http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Ruszył nowy konkurs w ramach poddziałania 1.2.2. skierowany do przedsiębiorstw i konsorcjów, które prowadzą prace rozwojowe w obszarze zdrowia, w szczególności aktywnego i zdrowego procesu starzenia się obywateli.

Projekty muszą wpisywać się w zakres tematyczny tzw. wspólnego przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. „Łódzkie w dobrym zdrowiu”. Jego głównym celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, których efektem będzie  zahamowanie  negatywnych trendów, dotyczących długości życia i zapadalności na choroby cywilizacyjne i metaboliczne w woj. łódzkim.  Inicjatywa obejmuje 4 obszary badawcze, które mają poprawić jakość i stan zdrowia starzejących się osób:

  1. opracowanie rozwiązań zwiększających skuteczność profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób,
  2. opracowanie leków i wyrobów medycznych,
  3. opracowanie narzędzi informatycznych, wspomagających profilaktykę, diagnostykę, leczenie i rehabilitację,
  4. opracowanie okołomedycznych rozwiązań technologicznych.

Konkurs obejmuje projekty, polegające na przeprowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu. W przypadku przedsiębiorstw możliwe jest również finansowanie prac przedwdrożeniowych, które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

Na dofinansowanie projektów przeznaczono ponad 21,5 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 8 października do 16 listopada 2018 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej o nowym konkursie – zapraszamy do naszego Punktu Konsultacyjnego.

Dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj