http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Dowiedz się o wydarzeniach, imprezach i akcjach promujących środki unijne w zakresie I i II Osi, w których w najbliższym czasie możesz wziąć udział.