http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach konkursu nt. „Innowacje w MŚP". Jego przedmiotem jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności MŚP w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka RPO WŁ 2014-2020.

Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, które przyczynią się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Na spotkaniu dowiesz się w jaki sposób uzyskać dofinansowanie na wprowadzenie wyników prac B+R oraz wdrożenie innowacyjnych produktów, w tym ekoinnowacje. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 16 października 2017 r., a kończy 9 listopada 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy na spotkanie informacyjne:
9 października 2017 r., godz. 10:00
Sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania

Dodatkowo, jeśli już teraz macie jakiekolwiek pytania, dotyczące prawidłowej realizacji projektu, uprzejmie prosimy o wpisanie ich do formularza zgłoszeniowego. Prowadzący szkolenie odniosą się do nich i odpowiedzą na nie w trakcie spotkania, co usprawni jego przebieg. Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Prezentacja ze spotkania

Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/1