http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Zapraszamy na spotkanie w związku z ogłoszeniem konkursu  1.2.1. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorstw i konsorcjów przemysłowych z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Unijne wsparcie przeznaczone jest na projekty związane z tworzeniem bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, wykorzystywanego do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Dofinansowanie obejmować będzie inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w 3 turach: od 19 września do 1 grudnia 2017 r.

Spotkanie odbędzie się 13 września br. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro.  Zgłoszenia przyjmujemy do 11 września br.

Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy na spotkanie informacyjne:
Spotkanie dot. poddziałania 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw
13 września 2017 r., godz. 10:00
Sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro) )
ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy

Termin zgłoszeń do 11 września br.

Uprzejmie prosimy w formularzu zgłoszeniowym o przedstawienie nurtujących Państwa pytań, dotyczących konkursu, na które udzielimy odpowiedzi podczas spotkania, co znacznie usprawni jego przebieg.

Ilość  miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej o konkursie

 

Materiały do pobrania