http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Na wczorajszym spotkaniu informacyjnym nasz konsultant zapoznał uczestników z regulaminem konkursu na opracowanie modelu biznesowego MŚP i wyjaśnił jak przygotować poprawny wniosek o dofinansowanie. Prowadzący odpowiedział również na wszelkie pytania potencjalnych beneficjentów.

Czasu na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej nie pozostało już zbyt wiele, bo nabór wniosków zaplanowany jest w terminie 1-9 czerwca 2017 roku. Zachęcamy właścicieli mikro-, małych średnich przedsiębiorstw do opracownia strategii i skorzystania  z dotacji, by móc z impetem wejść na nowe zagraniczne rynki z nowymi produktami i usługami.  

Przypominamy, że maksymalna kwota dofinansowania projektu  to 100 tys. zł, a maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami unijnymi w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 50% wydatków kwalifikowanych.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi blisko 8,5 mln zł.

modele_biznesow...
modele_biznesowe_1 modele_biznesowe_1
modele_biznesow...
modele_biznesowe_2 modele_biznesowe_2
modele_biznesow...
modele_biznesowe_3 modele_biznesowe_3

Prezentacja ze spotkania

Pytania i odpowiedzi