http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

To już nie pierwszy raz, gdy reagując na Wasze potrzeby, organizujemy II grupę eksperckiego szkolenia, w tym przypadku z zasadu konkurencyjności i uczciwej konkurencji oraz bazy konkurencyjności. Lista na I grupę zapełniła się niezwykle szybko, tak więc organizujemy dodatkową gruopę dla tych, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikowali się na warsztat.
II grupa szkolenia odbędzie się

30 maja 2017 r.
w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy,
ul. Moniuszki 7/9, Łódź,
w godz. 9.00 – 16.00.

Nie zmieniliśmy programu szkolenia i dokładnie tak samo będzie ono podzielone na 5 modułów. W jego trakcie zostaną omówione m.in. takie zagadnienia jak: nowe podejście do zasady uczciwej konkurencji w odniesieniu do udzielanych zamówień, znowelizowana definicja zamówienia publicznego i jej konsekwencja dla zasady uczciwej konkurencji, a także najświeższe zmiany w zasadzie konkurencyjności. Poruszone zostaną także kluczowe elementy zasady konkurencyjności, dopuszczalne odstępstwa od obowiązku stosowania tej zasady, uwzględniając zakaz udzielania zamówień podmiotom powiązanym.
W drugiej części szkolenia na warsztat zostanie wzięta ministerialna baza konkurencyjności. Uczestnicy dowiedzą się, które projekty kwalifikują się do umieszczenia w bazie oraz, w jaki sposób założyć konto, dodać i edytować ogłoszenia, jak rejestrować projekt. Nie zabraknie także listy najczęściej popełnianych błędów, związanych z rejestracją konta i prowadzeniem postepowań, których znajomość zdecydowanie ułatwi Wam pracę.
Ostatnim punktem programu będą korekty finansowe z tytułu naruszenia zasady konkurencyjności.
PROGRAM SZKOLENIA  jest dostępny tutaj

Naszym szkoleniowcem ponownie będzie – Pan Dariusz Kamiński, który nie tylko pracuje w administracji publicznej, ale osobiście pracował nad utworzeniem bazy konkurencyjności, więc śmiało można go nazwać niekwestionowanym specjalistą w danym zakresie. Od 2003 roku zawodowo związany z tematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej, a na co dzień uczestniczy w opracowywaniu kluczowych wytycznych, procedur, instrukcji oraz stanowisk negocjacyjnych w zakresie poszczególnych programów operacyjnych. Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli oraz nieprawidłowości, występujących w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!!! Max. 40 uczestników*
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY jest dostępny
PROGRAM SPOTKANIA jest dostępny tutaj

*Osoby, które zgłosiły się na I grupę, a nie dostały się z powodu braku miejsc, automatycznie zostały wpisane na listę II grupy i nie muszą ponownie przesyłać formularza zgłoszeniowego. Miejsca dla Was są zagwarantowane. Czekajcie na korespondencję mailową od nas, potwierdzającą Wasz udział w całodziennym szkoleniu.

Ilość  miejsc jest ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną. Zgłoszenia przyjmujemy do 26 maja br.

Tradycyjnie już, podczas całodziennego szkolenia, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zapewni wszelkie niezbędne aspekty, mające bezpośredni wpływ na satysfakcjonujący przebieg warsztatu. Z naszej strony zapewniamy: znakomitego trenera, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, a także poczęstunek, a z Waszej oczekujemy zaangażowania i mnóstwa pytań, tak abyście z tego szkolenia wynieśli jak najwięcej dla siebie.  
Przypominamy, że udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY!


Dodatkowo, chcemy zaznaczyć, że jako organizatorzy mamy prawo do weryfikacji Waszych zgłoszeń szkoleniowych.
Chcielibyśmy także podkreślić fakt, że w przypadku specjalistycznych szkoleń, często zdarza się, że nie wszyscy zainteresowani mają możliwość wziąć w nich udział. W związku z tym, informujemy, że w przypadku osób, które nie przyjdą na warsztat i nie poinformują nas o tym wcześniej, nie dając tym samym szansy na zaproszenie osoby z listy rezerwowej, będziemy konsekwentnie stosować zasadę, polegającą na odmowie zapisu na kolejne szkolenia organizowane przez COP. Zatem prosimy o rozsądne podejście do tematu i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.