http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczorajszy całodzienny warsztat z zasad konkurencyjności i uczciwej konkurencji oraz bazy konkurencyjności,  co nas nie dziwi, gdyż zorganizowaliśmy go w odpowiedzi na Państwa wcześniejsze sugestie.

Zaproszony przez na ekspert, pracownik administracji publicznej - Dariusz Kamiński, który od wielu lat zajmuje się  tematyką funduszy europejskich,  szczegółowo omówił kwestie związane z zasadą konkurencyjności, w tym najświeższe zmiany, a także odstępstwa od obowiązku jej stosowania oraz zagadnienia, dotyczące zasady uczciwej konkurencji, również w kontekście znowelizowanej definicji zamówienia publicznego. Warsztat obejmował jednocześnie obsługę bazy konkurencyjności, której nasz wykładowca był współtwórcą. Zatem u źródła można było dowiedzieć się,  które zamówienia należy umieścić w bazie oraz jak zarejestrować się w niej i zamieszczać ogłoszenia.  

Spotkanie miało charakter wysoce interaktywny, uczestnicy  zadawali wiele pytań  i dzielili się własnymi doświadczeniami i wątpliwościami, dotyczącymi stosowania zasady konkurencyjności przez beneficjentów środków unijnych.  Prowadzący cierpliwie i skrupulatnie omawiał każdy przypadek,  zwrócił też uwagę na najczęściej popełniane błędy w prowadzonych postępowaniach. Na koniec omówił korekty finansowe z tytułu naruszenia zasady konkurencyjności.
Pierwsze opinie uczestników utwierdziły nas w przekonaniu, że szkolenie było bardzo pomocne w prawidłowym wydatkowaniu środków unijnych, co zarówno beneficjentom, jak i nam znacznie usprawni współpracę przy złożonych projektach.

Ze względu na Państwa  zainteresowanie, już niebawem, pod koniec maja,  powtórzymy szkolenie z tej tematyki,  obserwujcie naszą stronę internetową – zapisy już wkrótce.

A poniżej kilka zdjęć z warsztatu.

szkolenie_18_05...
szkolenie_18_05_2017_1 szkolenie_18_05_2017_1
szkolenie_18_05...
szkolenie_18_05_2017_2 szkolenie_18_05_2017_2
szkolenie_18_05...
szkolenie_18_05_2017_3 szkolenie_18_05_2017_3
szkolenie_18_05...
szkolenie_18_05_2017_4 szkolenie_18_05_2017_4