http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Widząc, jak szybko zapełniła się lista zainteresowanych na I eksperckie szkolenie z pomocy publicznej i de minimis, od razu podjęliśmy kroki w kierunku organizacji II grupy warsztatu. Dla tych, którzy wtedy nie mieli możliwości wzięcia udziału, jest teraz realna szansa.
II grupa szkolenia odbędzie się


26 maja 2017 r.
w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy,
ul. Moniuszki 7/9, Łódź,
w godz. 9.00 – 16.00.

Program tego specjalistycznego szkolenia nie uległ zmianie względem I tury i w jego trakcie szczegółowo wyjaśnione zostaną zagadnienia związane m.in. z: pojęciem pomocy publicznej w prawie unijnym, testem pomocy publicznej, efektem zachęty, różnymi typami projektów w świetle obowiązujących rozporządzeń, poziomami występowania pomocy publicznej, kumulacją pomocy oraz sposobu obliczania wartości pomocy udzielanej w różnych formach. Nie zabraknie także informacji na temat pomocy de minimis w kontekście definicji tej formy wsparcia, sektorów, w których nie wolno jej udzielać i limitu dla jednego przedsiębiorstwa.
Szkolenie zakończy omówienie konsekwencji udzielania pomocy publicznej w cyklu życia projektu, dofinansowanego ze środków unijnych.

Naszym szkoleniowcem ponownie będzie niekwestionowany praktyk w zakresie pomocy publicznej i doświadczony trener, mający na swoim koncie kilkuletni staż w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń – Pan Maciej Zasłona.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!!! Max. 40 uczestników*
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY jest dostępny
PROGRAM SPOTKANIA jest dostępny tutaj

*Osoby, które zgłosiły się na I grupę, a nie dostały się z powodu braku miejsc, automatycznie zostały wpisane na listę II grupy i nie muszą ponownie przesyłać formularza zgłoszeniowego. Miejsca dla Was są zagwarantowane. Czekajcie na korespondencję mailową od nas, potwierdzającą Wasz udział w całodziennym szkoleniu.

Ilość  miejsc jest ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 maja br.

Tradycyjnie już, podczas całodziennego szkolenia, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zapewni wszelkie niezbędne aspekty, mające bezpośredni wpływ na satysfakcjonujący przebieg warsztatu. Z naszej strony zapewniamy: znakomitego trenera, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, a także poczęstunek, a z Waszej oczekujemy zaangażowania i mnóstwa pytań, tak abyście z tego szkolenia wynieśli jak najwięcej dla siebie.  
Przypominamy, że udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodatkowo, chcemy zaznaczyć, że jako organizatorzy mamy prawo do weryfikacji Waszych zgłoszeń szkoleniowych.
Chcielibyśmy także podkreślić fakt, że w przypadku specjalistycznych szkoleń, często zdarza się, że nie wszyscy zainteresowani mają możliwość wziąć w nich udział. W związku z tym, informujemy, że w przypadku osób, które nie przyjdą na warsztat i nie poinformują nas o tym wcześniej, nie dając tym samym szansy na zaproszenie osoby z listy rezerwowej, będziemy konsekwentnie stosować zasadę, polegającą na odmowie zapisu na kolejne szkolenia organizowane przez COP. Zatem prosimy o rozsądne podejście do tematu i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.