http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Dziś od wczesnych godzin szkolimy z zakresu obowiązków, związanych z: podpisaniem umowy, zasadami poprawnego wypełniania wniosku o płatność, a także z udzielania zamówień publicznych.

Nasi pracownicy merytoryczni skrupulatnie omówili zagadnienia z w/w obszarów, bez spełnienia których beneficjenci nie są w stanie otrzymać dofinansowania i prawidłowo go rozliczyć. Nie zabrakło także listy najczęściej popełnianych błędów wraz ze wskazaniem jasnych rozwiązań, jak ich w przyszłości uniknąć.

Spotkanie zakończyła sesja pytań, podczas której obaj prowadzący wyjaśniali newralgiczne kwestie, próbując znaleźć najbardziej optymalne rozwiązania.

Głęboko wierzymy, że realnie skorzystacie ze zdobytej wiedzy podczas tego typu spotkań i, że Wasz udział w nich bezpośrednio wpłynie na mniejszą liczbę korekt i poprawek w Waszych dokumentach projektowych. Warto podkreślić, że dla nas to także wielka wartość, bo naprawdę zależy nam na sprawnym i co najważniejsze – prawidłowym wydatkowaniu środków unijnych.

Kolejne szkolenie realizacyjne już niebawem, a tymczasem zobaczcie krótką relację fotograficznego z dzisiejszego spotkania.

spotkanie_reali...
spotkanie_realizacjne_12_05_17_1 spotkanie_realizacjne_12_05_17_1
spotkanie_reali...
spotkanie_realizacjne_12_05_17_2 spotkanie_realizacjne_12_05_17_2
spotkanie_reali...
spotkanie_realizacjne_12_05_17_3 spotkanie_realizacjne_12_05_17_3
spotkanie_reali...
spotkanie_realizacjne_12_05_17_4 spotkanie_realizacjne_12_05_17_4
spotkanie_reali...
spotkanie_realizacjne_12_05_17_5 spotkanie_realizacjne_12_05_17_5
spotkanie_reali...
spotkanie_realizacjne_12_05_17_6 spotkanie_realizacjne_12_05_17_6