http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Zgodnie z Państwa sugestiami, otrzymanymi na początku tego roku w internetowej ankiecie, badającej Wasze potrzeby i oczekiwania w kontekście tematyki eksperckich szkoleń w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, zdecydowaliśmy się po raz pierwszy zorganizować całodzienny warsztat z zasad konkurencyjności i zasady uczciwej konkurencji oraz bazy konkurencyjności.

Podczas szkolenia, podzielonego na 5 modułów, zostaną omówione m.in. takie zagadnienia jak: nowe podejście do zasady uczciwej konkurencji w odniesieniu do udzielanych zamówień, znowelizowana definicja zamówienia publicznego i jej konsekwencja dla zasady uczciwej konkurencji, a także najświeższe zmiany w zasadzie konkurencyjności. Poruszone zostaną także kluczowe elementy zasady konkurencyjności, dopuszczalne odstępstwa od obowiązku stosowania tej zasady, uwzględniając zakaz udzielania zamówień podmiotom powiązanym.

W drugiej części szkolenia na warsztat zostanie wzięta ministerialna baza konkurencyjności. Uczestnicy dowiedzą się, które projekty kwalifikują się do umieszczenia w bazie oraz, w jaki sposób założyć konto, dodać i edytować ogłoszenia, jak rejestrować projekt. Nie zabraknie także listy najczęściej popełnianych błędów, związanych z rejestracją konta i prowadzeniem postepowań, których znajomość zdecydowanie ułatwi Wam pracę.

Ostatnim punktem programu będą korekty finansowe z tytułu naruszenia zasady konkurencyjności.

Szkolenie odbędzie się

18 maja 2017 r.
sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy,
ul. Moniuszki 7/9, Łódź,
godz. 9.00 – 16.00

Zapoznaj się z HARMONOGRAMEM SZKOLENIA, który jest dostępny TUTAJ

Darek Kaminski
Chcąc zagwarantować Wam najwyższy poziom merytoryczny tego szkolenia, zaprosiliśmy do współpracy zewnętrznego eksperta – Pana Dariusza Kamińskiego, który nie tylko pracuje w administracji publicznej, ale osobiście pracował nad utworzeniem bazy konkurencyjności, więc śmiało można go nazwać niekwestionowanym specjalistą w danym zakresie.
Od 2003 roku zawodowo związany z tematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej, a na co dzień uczestniczy w opracowywaniu kluczowych wytycznych, procedur, instrukcji oraz stanowisk negocjacyjnych w zakresie poszczególnych programów operacyjnych. Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli oraz nieprawidłowości, występujących w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Limit miejsc wyczerpany. Lista uczestników na szkolenie zamknięta.

Ilość  miejsc jest ograniczona – czekamy max. na 40 uczestników. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 maja br.

Tradycyjnie już, podczas całodziennego szkolenia, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zapewni wszelkie niezbędne aspekty, mające bezpośredni wpływ na satysfakcjonujący przebieg warsztatu. Z naszej strony zapewniamy: znakomitego trenera, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, a także poczęstunek.

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY!


Dodatkowo, chcemy zaznaczyć, że jako organizatorzy mamy prawo do weryfikacji Waszych zgłoszeń szkoleniowych.

Chcielibyśmy także podkreślić fakt, że w przypadku specjalistycznych szkoleń, często zdarza się, że nie wszyscy zainteresowani mają możliwość wziąć w nich udział. W związku z tym, informujemy, że w przypadku osób, które nie przyjdą na warsztat i nie poinformują nas o tym wcześniej, nie dając tym samym szansy na zaproszenie osoby z listy rezerwowej, będziemy konsekwentnie stosować zasadę, polegającą na odmowie zapisu na kolejne szkolenia organizowane przez COP. Zatem prosimy o rozsądne podejście do tematu i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.