http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl


30 maja Centrum Obsługi Przedsiębiorcy stanie się centrum informacji na temat projektów badawczo-rozwojowych w branży IT.
Wszystko za sprawą organizowanego przez nas spotkania informacyjnego z cyklu „Nauka spotyka biznes”, na którym przedstawiciele instytucji i szkół wyższych z województwa łódzkiego, przedstawią swoją ofertę naukową.
Dla zgromadzonych uczestników spotkania przygotowaliśmy również panel dobrych praktyk, o którego poprowadzenie poprosiliśmy obecnych beneficjentów konkursu na „Projekty B+R przedsiębiorstw”.
Jak zawsze podczas spotkania obecni będą również konsultanci z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, którzy doradzą przyszłym wnioskodawcom jak prawidłowo złożyć wniosek na ten typ konkursu.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców głównie z branży IT do udziału w spotkaniu.

 

Spotkanie odbędzie się
30 maja br. (czwartek) w godz. 10.00 – 13.30
w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi, I piętro.

Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania

 

* Spotkanie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych.

 

W ramach ogłoszonego konkursu mikro, małe i średnie firmy mogą otrzymać wsparcie na opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu. W aktualnym konkursie, w stosunku do poprzednich naborów na ten typ projektu, m.in. zmniejszyliśmy maksymalną kwotę dofinansowania projektu do 50 tys. zł oraz zmieniliśmy formę składania wniosków o dofinansowanie – wniosek i załączniki składane będą wyłącznie na płycie CD/DVD. W wersji papierowej wnioskodawcy będą składali tylko „Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej”.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to blisko 4,3 mln zł.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%.

Nabór wniosków zaplanowano w terminie: 31 maja - 28 czerwca 2019 r.

Spotkanie na temat konkursu II.2.1 Modele biznesowe MŚP odbędzie się
14 maja  br. (wtorek) w godz. 10.00 – 12.30
w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi, I piętro.

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa do pobrania tutaj

* Spotkanie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych.

Materiały ze spotkania


Jak rozliczać krajowe i zagraniczne podróże służbowe ? Na to i na wiele innych pytań w temacie rozliczeń podróży służbowych uzyskacie odpowiedzi podczas szkolenia, które odbędzie się 29 kwietnia br. (poniedziałek) w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Dowiecie się na nim między innymi jak należy rozliczać czas pracy, jakie są normy związane z odpoczynkiem oraz jak powinna wyglądać ewidencja księgowa. Ekspert opowie o rozliczeniach krajowych i zagranicznych, wskaże także na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę. Głodnych wiedzy w tym temacie wnioskodawców i beneficjentów zapraszamy na szkolenie:

29 kwietnia 2019 r., godz. 9.00 – 15.30  
Sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Zapisy prowadzone będą maksymalnie do 23 kwietnia br.
  Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania

 

Ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
* Szkolenie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych

 

 

 


9 maja br. (w czwartek) organizujemy szkolenie,  na którym omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem projektem, m.in.: fazy projektu, zarządzanie ryzykiem w projekcie, a także techniki i narzędzia kierownika projektu. Szkolenie, które poprowadzi Maciej Szczepańczyk, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, będzie miało formę wykładowo – warsztatową.  

Zapraszamy szczególnie  wnioskodawców i beneficjentów konkursów ogłaszanych w ramach Działania I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje. Wiedza, którą Państwo pozyskacie z pewnością przyda się w ubieganiu się o dotacje z tego zakresu, jak i podczas realizacji projektów już dofinansowanych.

9 maja 2019 r., godz. 8.30 – 16.00  
Sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Zapisy prowadzone będą maksymalnie do 6 maja br.
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Program spotkania

 

Ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
* Szkolenie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych.

Materiały ze szkolenia

 

16 i 17 kwietnia br. organizujemy spotkania informacyjne dotyczące nowych konkursów, ogłoszonych  w ramach poddziałania 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw i 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw. W programie spotkań poruszone zostaną między innymi zagadnienia związane z przedmiotem oraz zasadami uzyskania dofinansowania w obu konkursach i nowości w konkursie w porównaniu do poprzednich naborów.

Zachęcamy do wypełnienia formularzy zgłoszeniowych.

Przypominamy, że w ramach konkursu 1.2.1 wsparcie uzyskać można na utworzenie lub doposażenie własnego laboratorium w celu prowadzenia badań. Dofinansowanie obejmuje zarówno koszty inwestycyjne, w tym urządzenia/aparaturę, jak i wartości niematerialne oraz prawne. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 kwietnia 2019 r., a kończy 24 maja 2019 r.

Z kolei dofinansowanie w konkursie 1.2.2 przeznaczone jest na przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 kwietnia, a kończy 31 maja 2019 r.

 

Spotkanie nt. konkursu 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw
16 kwietnia br.

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa do pobrania tutaj:

Spotkanie nt. konkursu 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw
17 kwietnia br.

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa do pobrania tutaj:

Oba spotkania rozpoczną się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro.

* Spotkanie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz      
dźwiękowej do celów roboczych.

Materiały ze spotkania (16.04.2019)

Materiały ze spotkania (17.04.2019)

Pytania i odpowiedzi