http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl


Wakacje już się skończyły, ale nie smućcie się, bo przygotowaliśmy dla Was ciekawy „plan lekcji” w postaci spotkań, na które już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy! Proponujemy Wam udział w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach realizacyjnych, które przeprowadzimy z udziałem ekspertów wewnętrznych, a także przy wsparciu specjalistów branżowych. Liczymy, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Poniżej informacje o każdym wydarzeniu:


1. 11 września – spotkanie informacyjne nt. Profesjonalizacji usług biznesowych
Zapraszamy na spotkanie w związku z aktualnym konkursem na profesjonalizację usług biznesowych. Ogłoszony konkurs skierowany jest do instytucji otoczenia biznesu, publicznych i niepublicznych szkół wyższych. Szanse na wsparcie unijne mają projekty na kreowanie lub rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Projekt powinien dotyczyć nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej, lub pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB.
Spotkanie odbędzie się:

11 września 2019 r. (środa),
w godz. 10:00 – 13:00
sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy


Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj: http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/1135-2-1-otoczenie-biznesu-2-1-2-profesjonalizacja-uslug-biznesowych-28-06-2019-r

Materiały ze spotkania
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 13 września – spotkanie informacyjne dot. konkursu dla poddziałania 2.1.1 „Tereny inwestycyjne”.

Konkurs skierowany jest do przedstawicieli mikro, małych, średnich przedsiębiorstw (MŚP), którzy są zainteresowani kompleksowym przygotowaniem terenu inwestycyjnego dostosowanego do własnych potrzeb. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zaprasza na spotkanie informacyjne, podczas którego nasi konsultanci wyjaśnią wszystkim zgromadzonym uczestnikom zasady na jakich można starać się o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Regionalnego, a przedstawiciele wydziału Monitoringu odpowiedzą na wszystkie pytania w kontekście wskaźników realizacji projektu.
Zapraszamy na spotkanie informacyjne:

13 września 2019 r. (piątek),
w godz. godz. 10:00 – 12:00
sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy

Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj: http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/1161-2-1-otoczenie-biznesu-2-1-1-tereny-inwestycyjne-28-08-2019-r

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 18 września – szkolenie z obsługi systemu SL

Nie wiesz jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność w systemie teleinformatycznym SL 2014? Zapraszamy naszych beneficjentów 18 września br. na szkolenia eksperckie z obsługi aplikacji SL, poświęcone realizacji projektów dofinansowanych z EFRR. Szkolenie będzie miało formę warsztatową, uczestnicy będą pracować z laptopami (sprzęt zapewnia organizator).
Program obejmować będzie pracę w systemie krok po kroku, rozliczanie projektów, kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków, najczęściej popełniane błędy.

Szkolenie odbędzie się

18 września 2019 roku (środa),
w godz. 9.00 – 16.00
w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy,
ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy max. do 13 września br.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenia od osób, które są zdecydowane wziąć udział w szkoleniu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 25 września – spotkanie informacyjne nt. Projektów B+R przedsiębiorstw ”Bon na innowacje”.

Zapraszamy przedsiębiorców 25 września na spotkanie w związku z aktualnym konkursem 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców planujących realizację projektów polegających na zakupie usługi badawczej, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorstwa oraz na wdrożeniu rezultatów tej usługi. Usługę można zakupić m.in. w jednostkach naukowych, centrach transferu technologii, akredytowanych laboratoriach, których szczegółowa lista znajduje się w regulaminie konkursu.

Spotkanie odbędzie się:

25 września 2019 r. (środa),
w godz. 10:00 – 13:00
sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy


Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj: http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/1152-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw-bon-na-innowacje-29-07-2019-r
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 27 września – szkolenie z rozliczania podróży służbowych
Jak rozliczać krajowe i zagraniczne podróże służbowe ? Na to i na wiele innych pytań w temacie rozliczeń podróży służbowych uzyskacie odpowiedzi podczas szkolenia, które odbędzie się 27 września br. (piątek) w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
Dowiecie się na nim między innymi jak należy rozliczać czas pracy, jakie są normy związane z odpoczynkiem oraz jak powinna wyglądać ewidencja księgowa. Ekspert opowie o rozliczeniach krajowych i zagranicznych, wskaże także na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę. Głodnych wiedzy w tym temacie wnioskodawców i beneficjentów zapraszamy na szkolenie:

27 września 2019 r. (piątek),
w godz. 10:00 – 14:00
sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy


Zgłoszenia przyjmujemy max. do 20 września br.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenia od osób, które są zdecydowane wziąć udział w szkoleniu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie prosimy w poszczególnych formularzach zgłoszeniowych o przedstawienie nurtujących Państwa pytań, dotyczących tematyki spotkań/szkoleń, na które udzielimy odpowiedzi podczas spotkań, co znacznie usprawni ich przebieg. Ilość miejsc w spotkaniach jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną. Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
* Spotkania mogą być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych.

 


Tło zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Czytaj więcej: Plan lekcji na wrzesień 02.09.2019

Zapraszamy na szkolenie poświęcone pomocy publicznej. Ekspert wyjaśni między innymi pojęcia: pomocy publicznej w prawie unijnym oraz w kategoriach przewidzianych w rozporządzeniach. Omówione zostaną także poziomy występowania pomocy publicznej na przykładzie konkursów, procedury udzielania i monitorowania udzielonej pomocy oraz wiele innych zagadnień, które z pewnością Was zainteresują.

Szkolenie poprowadzi Pan Maciej Zasłona - absolwent ekonomii oraz politologii, posiadający ponad 15 letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania programów pomocowych oraz udzielania pomocy de minimis. Doświadczenie praktyczne zdobywał, pracując m.in w Ministerstwie Gospodarki, Agencji Rozwoju Pomorza. Jest współautorem opracowań przygotowanych na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in.:  „Usługi użyteczności publicznej a pomoc publiczna”, „Partnerstwo publiczno-prywatne a pomoc publiczna”, „Podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych oraz podatek akcyzowy a pomoc publiczna”, a także współautorem projektu rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.


Zapraszamy na spotkanie:

30 sierpnia 2019 r., godz. 9:00
Sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź
Formularz zgłoszeniowy
Program szkolenia

 

Ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Materiały szkoleniowe ze spotkania zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej pod ogłoszeniem o konkursie po spotkaniu. Ponadto, informujemy że spotkanie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych.

Prezentacja ze spotkania

9 sierpnia br. (piątek) zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące właśnie ogłoszonego konkursu w ramach poddziałania 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw – Bon na innowacje (typ projektu 2).


Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców planujących realizację projektów polegających na zakupie usługi badawczej, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorstwa oraz na wdrożeniu rezultatów tej usługi. Usługę można zakupić m.in. w jednostkach naukowych, centrach transferu technologii, akredytowanych laboratoriach, których szczegółowa lista znajduje się w regulaminie konkursu dostępnym tutaj.

Na zakup usługi można uzyskać max. 800 tys. zł dofinansowania, a z wdrożeniem usługi – 1,5 mln zł.


Termin naborów wniosków: 30 sierpnia – 31 października 2019 r.


Spotkanie nt. konkursu 1.2.2 Projekt B+R przedsiębiorstw – Bon na innowacje
9 sierpnia br., godz. 10.00
sala konf. COP na I piętrze, Moniuszki 7/9, Łódź


W programie spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z przedmiotem i warunkami uzyskania dofinansowania w konkursie. Ponadto, spotkanie obejmie panele dotyczące wskaźników i zasad ich rozliczania, a także praktycznych wskazówek w zakresie udzielania zamówień publicznych.


Program spotkania


Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.


Formularz zgłoszeniowy


Zgłoszenia przyjmujemy max. do 7 sierpnia br.
Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną.
Udział w szkoleniach i spotkaniach jest bezpłatny.


* Materiały szkoleniowe ze spotkania zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej pod ogłoszeniem o konkursie po spotkaniu. Ponadto, informujemy że spotkanie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych.

 

Prezentacje 09.08.2019 r.
Pytania po spotkaniu 09.08.2019 r.

Zapraszamy na szkolenie poświęcone realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Dowiecie się na nim o wszelkich obowiązkach związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pracownicy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy wyjaśnią Wam wszelkie kwestie dotyczące m.in. przygotowania wniosku o płatność, załączników, które należy dołączyć do wniosku oraz jak uniknąć korekt finansowych.

Zapraszamy na spotkanie:

21 sierpnia 2019 r., godz. 10:00
Sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź
Formularz zgłoszeniowy
Program szkolenia

 

Ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Materiały szkoleniowe ze spotkania zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej pod ogłoszeniem o konkursie po spotkaniu. Ponadto, informujemy że spotkanie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych.

 

Prezentacja ze spotkania.

23 i 25 lipca br. organizujemy spotkania informacyjne dotyczące nowych konkursów, ogłoszonych  w ramach poddziałania 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw i 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw. W programie spotkań poruszone zostaną między innymi zagadnienia związane z przedmiotem oraz zasadami uzyskania dofinansowania w obu konkursach i nowościami w konkursach w porównaniu do poprzednich naborów. Oba spotkania wzbogaci wykład ekspercki dr. inż. Bartosza Sakowicza, który opowie zgromadzonym uczestnikom o elementach planowania prac badawczo-rozwojowych. Tradycyjnie blok realizacji projektów wypełni panel dot. wskaźników, wniosku o płatność, a także wytycznych w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Zachęcamy do wypełnienia formularzy zgłoszeniowych.

Spotkanie nt. konkursu 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw 

23 lipca br.

Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania

 

Przypominamy, że w ramach konkursu 1.2.1 wsparcie uzyskać można na utworzenie lub doposażenie własnego laboratorium w celu prowadzenia badań. Dofinansowanie obejmuje zarówno koszty inwestycyjne, w tym urządzenia/aparaturę, jak i wartości niematerialne oraz prawne. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 29 lipca 2019 r., a kończy 30 sierpnia 2019 r. Więcej informacji i dokumentacja konkursowa do pobrania tutaj.

 

Spotkanie nt. konkursu 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw
25 lipca br.

Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania


Dofinansowanie w konkursie 1.2.2 przeznaczone jest na przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 31 lipca, a kończy 30 września 2019 r.
Więcej informacji i dokumentacja konkursowa do pobrania tutaj.


Oba spotkania rozpoczną się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro.


* Spotkanie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych.

Materiały ze spotkania 23.07.2019

Materiały ze spotkania 25.07.2019

Pytania po spotkaniu 23.07.2019

Pytania po spotkaniu 25.07.2019