http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

 

Wszystkich zainteresowanych konkursem na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, szczególnie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zapraszamy do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na dodatkowe spotkanie informacyjne.
Nasi konsultanci wyjaśnią wszystkim zgromadzonym uczestnikom zasady na jakich można starać się o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Regionalnego, a przedstawiciele wydziału Monitoringu odpowiedzą na wszystkie pytania w kontekście wskaźników realizacji projektu.

 

 

 Zapraszamy na spotkanie informacyjne:

2 kwietnia 2019 r., godz. 10:00
Sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź
Termin zgłoszeń do 27 marca br.

Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania

Termin zgłoszeń do 29 marca br.

 

Uprzejmie prosimy w formularzu zgłoszeniowym o przedstawienie nurtujących Państwa pytań, dotyczących konkursu, na które udzielimy odpowiedzi podczas spotkania, co znacznie usprawni jego przebieg.
Ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania tutaj:

* Spotkanie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz      
dźwiękowej do celów roboczych.

 

 

Zapraszamy 29 marca na spotkanie w związku z aktualnym konkursem na profesjonalizację usług biznesowych. Ogłoszony konkurs skierowany jest do instytucji otoczenia biznesu (w tym również do specjalnych stref ekonomicznych) oraz do publicznych i niepublicznych szkół wyższych. Tematyka konkursu dotyczy możliwości kreowanie lub rozwoju specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Wnioski przyjmowane będą w dwóch rundach:
- I runda: 18 marca – 29 marca 2019 r.
- II runda: 1 kwietnia – 30 kwietnia 2019 r.

Wszystkich zainteresowanych konkursem 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych zapraszamy na spotkanie informacyjne:

 

 Zapraszamy na spotkanie informacyjne:

29 marca 2019 r., godz. 10:00
Sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź
Termin zgłoszeń do 27 marca br.

Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania

 

Ilość  miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania tutaj:

* Spotkanie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz      
dźwiękowej do celów roboczych.

 

 

Beneficjenci konkursu na Infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (1.2.1) oraz Innowacje w MŚP (2.3.1) – przygotowaliśmy dla Was specjalne szkolenie z zakresu realizacji projektów. Dowiecie się na nim o wszelkich obowiązkach związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pracownicy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy wyjaśnią Wam wszelkie kwestie dotyczące m.in. realizacji rzeczowej jak i finansowej, procedur dokonywania zamówień i kontroli, wytycznych w zakresie promocji projektów, a także okresu trwałości, jakim jesteście związani realizując dofinansowany projekt.

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne:

13 marca 2019 r., godz. 10:00 
Sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro) 
ul. Moniuszki 7/9, Łódź
Termin zgłoszeń do 11 marca br.

Formularz zgłoszeniowy
Program szkolenia

 

Ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

* Spotkanie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych

Materiały ze spotkania

 

Zapraszamy przedsiębiorców 25 marca  na kolejne spotkanie w związku z aktualnym konkursem 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje. Odpowiadając na Państwa potrzeby tym razem spotkanie będzie wzbogacone o prezentacje jednostek badawczych/szkół wyższych, które odpowiedziały na nasz apel.
Ideą tej inicjatywy jest możliwość poznania oferty naukowej, z której potencjalnie skorzystać mogą przedstawiciele sektora MŚP zainteresowani trwającym konkursem.
Przypomnijmy, że konkurs skierowany jest do przedsiębiorców planujących realizację projektów polegających na zakupie usługi badawczej, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorstwa oraz na wdrożeniu rezultatów tej usługi. Usługę można zakupić m.in. w jednostkach naukowych, centrach transferu technologii, akredytowanych laboratoriach, których szczegółowa lista znajduje się w regulaminie konkursu.
Na zakup usługi można uzyskać max. 800 tys. zł dofinansowania, a z wdrożeniem usługi – 1,5 mln zł.
Wnioski w II rundzie przyjmowane będą w terminie: 29 marca -  26 kwietnia 2019 r.

Wszystkich zainteresowanych konkursem 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje

 Zapraszamy na spotkanie informacyjne:

25 marca 2019 r., godz. 10:00
Sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź
Termin zgłoszeń do 21 marca br.

Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania

 

Ilość  miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania tutaj:

* Spotkanie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz      
dźwiękowej do celów roboczych.

Materiały ze spotkania

 


Zapraszamy przedstawicieli sektora MŚP 28 lutego br. na spotkanie w związku z nową odsłoną konkursu dla poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców planujących realizację projektów polegających na zakupie usługi badawczej, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorstwa oraz na wdrożeniu rezultatów tej usługi. Usługę można zakupić m.in. w jednostkach naukowych, centrach transferu technologii, akredytowanych laboratoriach, których szczegółowa lista znajduje się  w regulaminie konkursu.
Na zakup usługi można uzyskać max. 800 tys. zł dofinansowania, a z wdrożeniem usługi – 1,5 mln zł.
Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:


I runda: 28 lutego – 28 marca 2019 r.
II runda: 29 marca –  26 kwietnia 2019 r.

Wszystkich zainteresowanych konkursem I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje
zapraszamy na spotkanie informacyjne:

28 lutego 2019 r., godz. 10:00
Sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź
Termin zgłoszeń do 26 lutego br.

Formularz zgłoszeniowy
Program szkolenia

 

Ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania tutaj.

* Spotkanie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych.

Materiały ze spotkania

Pytania i odpowiedzi