http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Październik zapowiada się w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy pod znakiem organizacji wielu spotkań informacyjnych, seminariów i innych wydarzeń edukacyjnych, podczas których będziemy przekazywać zgromadzonym uczestnikom najważniejsze informacje z zakresu wnioskowania o środki unijne oraz prawidłowej realizacji dofinansowanych projektów. Część spotkań oprowadzą pracownicy z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, natomiast na szkoleniach eksperckich oddamy Was w ręce ekspertów z poszczególnych zakresów tematycznych.

Zapoznajcie się z naszą ofertą wydarzeń edukacyjnych na październik.

Wybierzcie spotkanie dopasowane do swoich potrzeb i wypełnijcie formularz zgłoszeniowy już dziś!

 

- 3 października - seminarium „Profilaktyka zdrowotna”

Do otwartej dyskusji nt. wykorzystania RPO WŁ do uruchamiania bezpłatnych działań profilaktycznych dla mieszkańców naszego regionu zaprasza Departament Polityki Regionalnej UMWŁ. W programie spotkania m.in. panel dyskusyjny z udziałem beneficjentów RPO WŁ, ekspertów, a na zakończenie specjalny blok pod nazwą „Śmiechoterapia”. Podczas trwania seminarium będzie również możliwość konsultacji założeń projektów możliwych do dofinansowania z I/II osi RPO WŁ z pracownikami Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Wydarzenie odbędzie się w Sieradzkim Centrum Kultury.

Start o godz. 10:00.

Szczegółowy program spotkania i formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj: https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/3752-zapraszamy-na-seminarium-o-bezplatnych-programach-profilaktycznych-dla-mieszkancow-regionu

-----------------------------------------------------

 

- 11 października - spotkanie informacyjne dot. konkursu dla poddziałania 1.2.2. „Projekty B+R przedsiębiorstw”

W programie spotkania poruszone zostaną między innymi zagadnienia związane z przedmiotem oraz zasadami uzyskania dofinansowania w konkursie. Przypominamy, że na dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorcy zamierzający realizować projekty badawczo-rozwojowe. Unijne dofinansowanie można będzie otrzymać na przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (albo wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Spotkanie odbędzie się:

11 października 2019 r. (piątek),
w godz. 10:00 – 13:00
sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy

Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj:  http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/1173-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw-26-09-2019-r

- 18 października - spotkanie informacyjne dot. konkursu dla poddziałania 2.1.2 „Profesjonalizacja usług biznesowych (dla MŚP)”

Zapraszamy na spotkanie w związku z aktualnym konkursem na profesjonalizację usług biznesowych. Ogłoszony konkurs skierowany jest do firm z sektora MŚP.
Szansę na wsparcie unijne mają projekty, obejmujące prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze świadczone na rzecz MŚP przez instytucje otoczenia biznesu (IOB), na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę. Podczas spotkania omówimy m.in. główne założenia konkursu, a także kryteria wyboru projektów.
Spotkanie odbędzie się:

18 października 2019 r. (piątek),
w godz. 10:00 – 13:00
sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy


Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj:  http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/1175-2-1-otoczenie-biznesu-2-1-2-profesjonalizacja-uslug-biznesowych-28-06-2019-r-2

 

- 21 października - spotkanie informacyjne dot. konkursu dla poddziałania 2.1.1 „Tereny inwestycyjne (dla JST)”.

 

Wszystkich zainteresowanych konkursem na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, szczególnie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zapraszamy do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na spotkanie informacyjne.Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na kompleksowym przygotowaniu terenu inwestycyjnego dostosowanego do potrzeb potencjalnych inwestorów.
Nasi pracownicy wyjaśnią wszystkim zgromadzonym uczestnikom zasady na jakich można starać się o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Regionalnego, dodatkowo odpowiedzą na wszystkie pytania w kontekście wskaźników realizacji projektu.

Spotkanie odbędzie się:

21 października 2019 r. (poniedziałek),
w godz. 10:00 – 13:00
sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy

Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj: http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/1159-2-1-otoczenie-biznesu-2-1-1-tereny-inwestycyjne-26-08-2019-r

 

22 października – Webinarium realizowane we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej UMWŁ  „Realizacja projektów badawczo-rozwojowych”.
Zapisy na webinarium.

 

- 22 października - spotkanie informacyjne dot. konkursu dla poddziałania 1.2.1 „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw”.

Tym razem zapraszamy przedsiębiorców do udziału w spotkaniu dedykowanym konkursowi na „Infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Na spotkaniu szczegółowo zostanie omówiony m.in. regulamin konkursu oraz kryteria wyboru projektów dotyczących stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego. Informujemy, że na dofinansowanie projektów w konkursie przewidziano pulę ponad 65 mln zł, a nabór wniosków potrwa od 31 października do 31 grudnia br.
Spotkanie odbędzie się:

 

22 października 2019 r. (wtorek),
w godz. 10:00 – 13:00
sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy

 

 

 Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj: http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/1177-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw-30-09-2019-r

- październik br. –  szkolenie z ekspertem zewnętrznym „Określenie statusu MŚP”. Szczegóły spotkania już wkrótce.

 

- 25 października br. zapraszamy przedsiębiorców na szkolenie z zakresu: założeń do analizy ekonomiczno-finansowej jako elementu dokumentacji aplikacyjnej, uwzględniające tematykę i dokumentację ogłoszonych konkursów w ramach poddziałania 1.2.1 „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw” i 1.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”.
Podczas spotkania Ekspert poruszy między innymi zagadnienia w tematyce zasad sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, formułowania założeń do prognoz finansowych, ujmowania dotacji w bilansie, rozliczania i ujmowania kosztów prac badawczych i prac rozwojowych.
Omówione zostaną również najczęściej popełniane błędy przy opracowaniu modelu finansowego.
Zapisy trwają do 22 października br. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenia od osób, które są zdecydowane wziąć udział w szkoleniu.
Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną. Udział jest bezpłatny.
Szkolenie odbędzie się


25 października 2019r.
godz. 9:00 - 15:00
Sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (1 piętro)
ul. Moniuszki 7/9 Łódź

Formularz zgłoszeniowy
Program szkolenia


Uprzejmie prosimy w formularzu zgłoszeniowym o przedstawienie nurtujących Państwa pytań, na które udzielimy odpowiedzi podczas spotkania, co znacznie usprawni jego przebieg.
Dokumentacje konkursowe dostępne są tutaj:
http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/1177-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw-30-09-2019-r
http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/1173-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw-26-09-2019-r

 

 

Uprzejmie prosimy w poszczególnych formularzach zgłoszeniowych o przedstawienie nurtujących Państwa pytań, dotyczących tematyki spotkań/szkoleń, na które udzielimy odpowiedzi podczas spotkań, co znacznie usprawni ich przebieg.

Ilość miejsc w spotkaniach jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną.

 

Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny.

* Spotkania mogą być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych.