http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Zapraszamy na szkolenie poświęcone pomocy publicznej. Ekspert wyjaśni między innymi pojęcia: pomocy publicznej w prawie unijnym oraz w kategoriach przewidzianych w rozporządzeniach. Omówione zostaną także poziomy występowania pomocy publicznej na przykładzie konkursów, procedury udzielania i monitorowania udzielonej pomocy oraz wiele innych zagadnień, które z pewnością Was zainteresują.

Szkolenie poprowadzi Pan Maciej Zasłona - absolwent ekonomii oraz politologii, posiadający ponad 15 letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania programów pomocowych oraz udzielania pomocy de minimis. Doświadczenie praktyczne zdobywał, pracując m.in w Ministerstwie Gospodarki, Agencji Rozwoju Pomorza. Jest współautorem opracowań przygotowanych na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in.:  „Usługi użyteczności publicznej a pomoc publiczna”, „Partnerstwo publiczno-prywatne a pomoc publiczna”, „Podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych oraz podatek akcyzowy a pomoc publiczna”, a także współautorem projektu rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.


Zapraszamy na spotkanie:

30 sierpnia 2019 r., godz. 9:00
Sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź
Formularz zgłoszeniowy
Program szkolenia

 

Ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Materiały szkoleniowe ze spotkania zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej pod ogłoszeniem o konkursie po spotkaniu. Ponadto, informujemy że spotkanie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych.

Prezentacja ze spotkania