http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską, dotyczących oceny pomocy regionalnej oraz pomocy publicznej na ochronę środowiska i energetykę na lata 2014–2020.
Konsultacje, które mają się przyczynić do wprowadzenia optymalnych rozwiązań w zakresie pomocy publicznej, skierowane są do obywateli, firm, organizacji i władz publicznych.
Ze względu na charakter kwestionariuszy – w których można odnieść się do własnego doświadczenia, z uwzględnieniem charakterystyki regionu, czy też instytucji, formularze mogą być wypełniane indywidualnie.
Konsultacje będą prowadzone do 10 lipca br.
W sprawie pomocy regionalnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
W sprawie pomocy na ochronę środowiska i sektor energii pod linkiem: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_eeag/index_en.html