http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

26 czerwca br. zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie informacyjne z zakresu: założeń do analizy ekonomiczno-finansowej jako elementu dokumentacji aplikacyjnej, uwzględniające tematykę i dokumentację ogłoszonego konkursu RPLD.02.03.01-IP.02-10-055/19 w ramach poddziałania 2.3.1. Innowacje w MŚP.

Podczas spotkania Ekspert poruszy między innymi zagadnienia w tematyce zasad sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, formułowania założeń do prognoz finansowych, ujmowania dotacji w bilansie, rozliczania i ujmowania kosztów prac badawczych i prac rozwojowych.
Omówione zostaną również najczęściej popełniane błędy przy opracowaniu modelu finansowego.

Zapisy trwają do 21 czerwca br. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenia od osób, które są zdecydowane wziąć udział w szkoleniu.
Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną. Udział jest bezpłatny.

 

Spotkanie odbędzie się

26 czerwca br. godz. 9:00 - 15:00
Sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (1 piętro)
ul. Moniuszki 7/9 Łódź

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia

Uprzejmie prosimy w formularzu zgłoszeniowym o przedstawienie nurtujących Państwa pytań, na które udzielimy odpowiedzi podczas spotkania, co znacznie usprawni jego przebieg.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj:

* Spotkania i szkolenia mogą być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych.

Materiały ze szkolenia.