http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Zapraszamy 1 lutego na spotkanie w związku z aktualnym konkursem na  profesjonalizację usług biznesowych. Ogłoszony konkurs skierowany jest do firm z sektora MŚP.
Szansę na wsparcie unijne mają projekty, obejmujące prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze świadczone na rzecz MŚP przez instytucje otoczenia biznesu (IOB), na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę.
Wnioski w II rundzie przyjmowane będą w terminie: 1-  28 lutego 2019 r.

Wszystkich zainteresowanych konkursem 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych zapraszamy na spotkanie informacyjne:

1 lutego 2019 r., godz. 10:00
Sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro) )
ul. Moniuszki 7/9, Łódź
Termin zgłoszeń do 30 stycznia br.

Program spotkania

Ilość  miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania tutaj:

* Spotkanie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych

Materiały ze szkolenia

Pytania i odpowiedzi