http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne na temat poddziałania 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, które odbędzie się w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 12 grudnia br.

W programie spotkania poruszone zostaną między innymi zagadnienia związane z przedmiotem oraz zasadami uzyskania dofinansowania w ramach aktualnego naboru na poddziałanie 1.2.2, w tym w zakresie różnic w sposobie oceny i zasad dofinansowania w porównaniu do naboru poprzedniego. Omówiona zostanie także tematyka planowania projektu, doboru wskaźników i zasad ich rozliczania, a także opisów kosztów w projekcie, kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do zasady konkurencyjności.

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Program spotkania

Dokumentacja konkursowa

Materiały ze spotkania w dn. 12.12.2018 r.

Pytania i odpowiedzi