http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


11 grudnia w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy odbędzie się spotkanie informacyjne z zakresu profesjonalizacji usług biznesowych w ramach poddziałania 2.1.2, gdzie dofinansowaniu będzie podlegać wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze, świadczonych MŚP przez IOB.

Podczas spotkania uzyskacie wiedzę z zakresu przedmiotu, celu i obszaru projektu oraz zasad uzyskania dofinansowania w ramach aktualnego naboru na poddziałanie 2.1.2, w tym w zakresie różnic w sposobie oceny i w zasadach dofinansowania w porównaniu do naboru poprzedniego. Poruszona zostanie tematyka doboru wskaźników, opisu kosztów w projekcie w kontekście możliwości  ich rozliczenia, a także kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do zasady konkurencyjności.

Program spotkania

Dokumentacja konkursowa

Materiały ze spotkania w dn. 11.12.2018 r.

Pytania i odpowiedzi