http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu oceny czystości patentowej, rozróżnienia znaku towarowego i znaku przemysłowego w praktyce, uzyskania i rejestracji patentów w Polsce i w Unii Europejskiej oraz innych zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej, zapraszamy na szkolenie 28 listopada 2018 r. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Szkolenie poprowadzi ekspert Adam Pawłowski – europejski i polski rzecznik patentowy, profesjonalny pełnomocnik przed EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej).

Szkolenie odbędzie się 28 listopada w godzinach 10.00 – 16.00
w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro.

Ilość  miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną.
Zgłoszenia przyjmujemy do 26 listopada br.

Szkolenie jest BEZPŁATNE.

Serdecznie zapraszamy!!!
Wypełnij formularz zgłoszeniowy już dziś!

Program spotkania

Dodatkowo informujemy, że podczas spotkania rejestrowany będzie dźwięk i wykonywana dokumentacja fotograficzna, które wykorzystywane będą na potrzeby działań wewnętrznych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Materiały ze spotkania w dn. 28.11.2018 r.