http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.cop.lodzkie.pl

Kierownictwo
p.o. Dyrektora - Krzysztof Szewczyk

42 23 01 550

p.o. Zastępcy Dyrektora – Marta Jagodzińska
Główny Księgowy - Anna Michalska
Wydział Administracyjny
Anna Różalska - Sekretariat

42 23 01 550

Agnieszka Szafran - Sekretariat
Anna Zgierska
Jacek Piotrowski
Grzegorz Banasiak
Michał Szcześniewski
Wydział Kontroli Projektów
Karolina Grzegorczyk

42 23 01 550

Katarzyna Grobelna-Pęśko
Katarzyna Starzyńska
Ewelina Odyjas - Szczepocka
Maja Pietrzak
Magdalena Tomczak
Krzysztof Lewandowski
Paweł Łabęcki
Jarosław Szpak
Adam Szafrański
Marcin Soja
Szymon Żoruń
Maciej Frączek
Rafał Łysik
Wydział Księgowości i Płatności
Naczelnik - Ewa Kwiatkowska

42 23 01 570

Krystyna Chwiałkowska
Joanna Stawicka
Renata Milińska
Ewelina Damuć
Maria Olczyk
Urszula Cichecka
Milena Kolanowska
Janusz Sobczak
Wydział Monitoringu i Sprawozdawczości
Naczelnik - Katarzyna Kossowska - Ławińska

42 23 01 596

Agnieszka Goleniewska
Marta Wasielewska
Monika Rogaczewska
Karina Podkulińska
Ewa Tymowska
Łukasz Gliściński
Marcin Karbownik
Wydział Odwoławczy
Katarzyna Borowczyk

42 23 01 550

Elżbieta Kowalczyk
Aleksandra Wiktorowicz
Dorota Kucharska
Anna Gorczakowska
Wydział Realizacji i Rozliczeń
Naczelnik - Aleksandra Gagas

42 23 01 591

Renata Szubska
Marta Trojanowska
Joanna Ziółkowska
Anna Arent
Magdalena Erbel
Tomasz Izdebski
Janusz Ludwisiak
Maciej Lesicki
Piotr Malik
Wydział Wyboru Projektów
Naczelnik - Paulina Ziemińska

42 23 01 550

Katarzyna Pająk
Katarzyna Misiak
Monika Ostojska-Wawrzynów
Magdalena Michalak
Dorota Szeliga - Lechelt
Agnieszka Wasilewska
Justyna Boguszewska
Anna Antos
Ewa Brykowska
Magdalena Opalińska
Urszula Gremplewska
Katarzyna Łabędzka
Ewelina Maciaszczyk
Renata Laskowska
Joanna Jabłońska
Katarzyna Spała
Anna Tomaszewska
Maria Winiarska
Andrzej Kowalewczany
Michał Klimczak
Karol Wichliński
Michał Jasiak
Jakub Knop
Mirosław Czernek
Zbigniew Lankiewicz
Zespół Konsultantów
Kierownik - Barbara Ziółek

42 23 01 555/556

Karolina Mentrycka
Bartosz Gawrych
Grzegorz Grodek
Zespół Obsługi Prawnej
Radca Prawny - Katarzyna Szymura - Strumiłło 42 23 01 550
Zespół Promocji
Kierownik - Małgorzata Szczepaniak

42 23 01 588

Magdalena Smulczyk
Alicja Miśkiewicz