http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Lista projektów strategicznych zostanie opublikowana na późniejszym etapie przygotowania systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.