Wiadomości

 • Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 2017 – zachęcamy MŚP do udziału

    W związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017, w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, serdecznie zachęcamy zainteresowane firmy oraz podmioty wpisujące się w tematykę Wystawy do uczestnictwa...

 • Briefing prasowy nt. konkursów unijnych w 2017 roku

  Podczas konferencji prasowej 11 stycznia br. Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, przedstawił harmonogram konkursów na 2017 rok, w ramach Programu Regionalnego dla naszego województwa , szczególnie...

 • Mamy wyniki 2 konkursów na promocję gospodarczą regionu łódzkiego

  Wyłoniliśmy do dofinansowania projekty w 2 konkursach na Promocję gospodarczą regionu.W pierwszym konkursie, skierowanym głównie do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych,...

 • To był pracowity i intensywny rok. Podsumowanie DZIAŁAŃ COP w 2016 r.

  To był naprawdę pracowity rok, w którym zdecydowanie przyznawanie funduszy z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy nabrało dynamicznego tempa, jak przystało na środek perspektywy. Rolą naszej jednostki...

 • Informacja o zmianie Regulaminu konkursu numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-015/16

  Informujemy, iż w wyniku podjęcia Uchwały Nr 1718/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr 1364/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-015/16...

 • Harmonogram konkursów na 2017!

  W dn. 30 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020...

 • Konkurs na Modele biznesowe MŚP

  23 listopada br. rozpoczynamy konkurs na Modele biznesowe MŚP w ramach poddziałania 2.2.1. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty dotyczące wdrożenia nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia...

Sukcesy projektów

PPH S. i A. Pietrucha, Błaszki - Geosiatki w budownictwie drogowym

Przedsiębiorstwo S. i A. Pietrucha, zajmujące się produkcją georusztów, czyli geosiatek polimerowych przeznaczonych do zbrojenia i stabilizacji gruntu, stosowanych w inżynierii lądowej, należy do nielicznego grona producentów tego typu produktów w Europie.

Efekty

_

 

 

http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl


Waliduj HTML

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś